Strona główna » Realizacja projektu
Zadanie Z-03

Modernizacja oczyszczalni ścieków
"Północ" w Piekarach Śląskich

Zadanie Z-04

Budowa oczyszczalni ścieków
"Południe" w Piekarach Śląskich.

Zadanie Z-05

Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicach: Dąbrówka Wielka, Brzeziny Śląskie, Piekary - Józefka i Piekary - Centrum w Piekarach Śląskich.

Zadanie Z-06

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicach: Dąbrówka Wielka i Brzeziny Śląskie w Piekarach Śląskich.

Zadanie Z-07

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i sieci wodociągowej w dzielnicy
Brzozowice Kamień w Piekarach Śląskich.

Zadanie Z-08.1

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy:
Piekary - Centrum w Piekarach Śląskich.

Zadanie Z-08.2

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy:
Piekary - Szarlej w Piekarach Śląskich.

Zadanie Z-09.1

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i sieci wodociągowej w dzielnicach:
Kozłowa Góra, Piekary - Józefka i Piekary - Oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich.

Zadania Z-09.2

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i sieci wodociągowej w dzielnicach:
Kozłowa Góra, Piekary - Józefka i Piekary - Oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich.