Strona główna » Wszystkie aktualności
Ważne wydarzenia przy realizacji Projektu

 

19.04.2011 r.

SPROSTOWANIE

    Dziekując mieszkańcom Piekar za szybką reakcję na nasze ogłoszenie o planowanych przeglądach, na ich prośbę w związku z okresem świątecznym przesuwamy datę początkową przeglądów na dzień 27.04.2011 r.

                                                                                   Zarząd MPWiK
                                                                         Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 

18.04.2011 r.

KOMUNIKAT
 
MPWIK W PIEKARACH ŚLĄSKICH Sp. z o.o.

    W związku z rzeczowym zakończeniem realizacji Projektu Funduszu Spójności "Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich” CCI 2005/PL/16/C/PE/006, oraz koniecznością uzyskania ostatecznego efektu ekologicznego, Zarząd MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 20.04.2011 r. przeprowadzane będą na terenie miasta przeglądy kanalizacji sanitarnej pod kątem podłączenia do nowowybudowanych sieci.

    Przeglądów dokonywać będą przedstawiciele MPWiK Sp. z o.o. posiadający stosowne upoważnienie, które winni okazać mieszkańcowi przed dokonaniem przeglądu. W sytuacji braku mieszkańca podczas wizyty przedstawicieli MPWiK Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod numerami telefonów (32) 287 98 02 lub (32) 287 13 08 w celu ustalenia dogodnego terminu przeglądu.

                                                                                  Zarząd MPWiK
                                                                         Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 

20.12.2010 r.

KOMUNIKAT

   W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej w Piekarach Śląskich.

   MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. ponownie przypomina wszystkim mieszkańcom miasta Piekary Śląskie, iż z dniem 31.12.2010 r. upływa ostateczny termin wykonania połączeń instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie działki z nowo wybudowaną kanalizacją sanitarną, zrealizowaną w związku z realizacją Projektu Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich” CCI 2005/PL/16/C/PE/006. 

   Podkreślamy, że w przypadku nie wykonania powyższych czynności w terminie, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do odcięcia dopływu do kanalizacji ogólnospławnej, gromadzenia ścieków w zbiorniku zamkniętym i wywożenia ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni.

   Prosimy mieszkańców o zgłaszanie do odbioru wykonanych połączeń kanalizacji sanitarnej.

   Budowa kanalizacji ulicznej w Piekarach Śląskich współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich” CCI 2005/PL/16/C/PE/006.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
(MAO) – inż. Irena Bielawska

17.11.2010 r.

KOMUNIKAT

   W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie dzielnicy Piekary - Szarlej.

   Dotyczy posesji, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicach:

 - 1-go Maja,

 - Bończyka.

    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 30.11.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków.

Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Piekary - Szarlej współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar ŚląskichCCI 2005/PL/16/C/PE/006.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania
różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO) – mgr inż. Janusz Dulik
 

13.10.2010 r.

KOMUNIKAT

   W związku z ukończeniem robót budowlanych w dzielnicy Brzozowice Kamień informujemy mieszkańców ulic, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej, iż budynki można już podłączyć do nowo wybudowanej kanalizacji.
 
 - Wyspiańskiego,                     - Makowskiego,
 - Piekarska,                              - Czwartaków,
 - Wodna,                                   - Trzech Bohaterów,
 - Demarczyka,                          - Westerplatte,
 - Długosza,                               - Podchorążych, 
 - Lotników,                               - Pożarna,
 - Fredry,                                   - Wandy,
 - Witkiewicza,                          - I Armii Wojska Polskiego
 - Marii Curie-Skłodowskiej,    - Oświęcimska,
 - Makuszyńskiego,                  - Gojawiczyńskiej,
 - bp. Nankera,                          - Zapolskiej,
 - Związkowa,                           - Partyzantów,
 - Barbary,

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 31.12.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków.

Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Brzozowice Kamień współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar ŚląskichCCI 2005/PL/16/C/PE/006.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania
różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO) – mgr inż. Janusz Dulik
 

19.08.2010 r.

Trwają zaawansowane roboty w dzielnicy
DĄBRÓWKA WIELKA
w Piekarach Śląskich.


Zaawansowanie robót w ulicy Jagiellońskiej.


Zaawansowanie robót w ulicy Przyjaźni.

10.08.2010 r.

KOMUNIKAT

   W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie dzielnicy Brzeziny Śląskie.

   Dotyczy posesji, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej.

   W związku z ukończeniem robót budowlanych w dzielnicy Brzeziny Śląskie informujemy mieszkańców ulic, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej, iż budynki można już podłączyć do nowo wybudowanej kanalizacji.
 
 - Baczyńskiego,
 - Bp. Herberta Bednorza,
 - Daszyńskiego,
 - Drzymały,
 - Gałczyńskiego,
 - Górnicza,
 - Harcerska,
 - Hutnicza,
 - Kmicica,
 - Kolejowa,
 - Kołłątaja,
 - Komunardów,
 - Konopackiej,
 - Korczaka,
 - Korfantego,
 - Kosynierów,
 - Kotucha,
 - Kukuczki,
 - Kusocińskiego,
 - Lenartowicza,
 - Michałowskiego,
 - Poniatowskiego,
 - Przemysłowa,
 - Roździeńskiego,
 - Sabały,
 - Trautmana,
 - Żeromskiego,
 - Mochnackiego,
 - Miła
.

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 30.10.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków.

Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Brzeziny Śląskie współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar ŚląskichCCI 2005/PL/16/C/PE/006.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania
różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO) – mgr inż. Janusz Dulik

10.08.2010 r.

KOMUNIKAT

   W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie dzielnicy Piekary – Centrum.

   Dotyczy posesji, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej. W związku z ukończeniem robót budowlanych w dzielnicy Piekary-Centrum informujemy mieszkańców ulic, które nie były ujęte we wcześniejszej informacji, a do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej, iż budynki można już podłączyć do nowo wybudowanej kanalizacji.

 - Bytomska – od nr 306 do nr 343,
 - Damrota –
od ul. Jana Pawła II do ul. Konstytucji 3-go
                      Maja,
 - Skalista – w całości,
 - Inwalidów Wojennych –
od nr 23 do skrzyżowania z ul. 
                                             Wojska Polskiego,
 - Brata Alberta – w całości,
 - Purkopa – w całości,
 - Jana Pawła II –
od nr 2 do nr 43,
 - Studzienna – w całości,
 - Głęboka – w całości,
 - Wyzwolenia –
od ul. Bytomskiej do nr 19,
 - Wojska Polskiego –
od ul. Inwalidów Wojennych do ul.
                                     Wyzwolenia,
 - Popiełuszki –
od ul. Bytomskiej do nr 1,
 - Kochanowskiego – w całości,

 - Jesionowa – od nr 20 do nr 44,
 - Klonowa – nr. 6, 8, 10, 12, 14 i 16

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 30.10.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy, że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków.

   Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Piekary – Centrum współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar ŚląskichCCI 2005/PL/16/C/PE/006.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania
różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO) – mgr inż. Janusz Dulik

10.08.2010 r.

KOMUNIKAT

   W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie dzielnicy Dąbrówka Wielka.

  Dotyczy posesji, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej. W związku z ukończeniem robót budowlanych w dzielnicy Dąbrówka Wielka informujemy mieszkańców ulic, które nie były ujęte we wcześniejszej informacji, a do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej, iż budynki można już podłączyć do nowo wybudowanej kanalizacji.
 
 
- Batorego,
 - Chrobrego,
 - Gagarina,
 - Główna,
 - Jagiellońska,
 - Jaracza,
 - Karłowicza,
 - Kocota,
 - Konstytucji,
 - Łokietka,
 - Łużyczan,
 - Mała,
 - Matejki,
 - Modrzejewskiej,
 - Orkana,
 - Przyjaźni,
 - Rolnicza,
 - Rycerska,
 - Rychla,
 - Sadowskiego,
 - Sikorskiego,
 - Słowiańska,
 - Stalmacha,
 - Szybowa,
 - Szymanowskiego,
 - Szymonka,
 - Tetmajera,
 - Tuwima,
 - Wajdy,
 - Zawiszy Czarnego.

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 30.10.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków.

Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Dąbrówka Wielka współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich”  CCI 2005/PL/16/C/PE/006.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO) – mgr inż. Janusz Dulik

10.08.2010 r.

KOMUNIKAT

W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków w dzielnicy Kozłowa Góra.

   Dotyczy posesji, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej. W związku z ukończeniem robót budowlanych w dzielnicy Kozłowa Góra informujemy mieszkańców ulic, które nie były ujęte we wcześniejszej informacji, a do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej, iż budynki można już podłączyć do nowo wybudowanej kanalizacji.
 
 - Asnyka
 - Brynicka
 - Dr. Daaba
 - Dzierżonia
 - Grunwaldzka
 - Konopnickiej
 - Ligonia
 - Łąkowa
 - Paderewskiego
 - Piaskowa
 - Plebiscytowa
 - Pokoju
 - Poprzeczna
 - Powstańców Śląskich
 - Rewolucjonistów
 - Słonecznikowa
 - Tarnogórska
 - Zamkowa
 - Źródlana
 - Górnośląska
 
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 30.10.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy, że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków.

   Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Kozłowa Góra współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar ŚląskichCCI 2005/PL/16/C/PE/006.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO) - mgr inż. Janusz Dulik

31.05.2010 r.

Trwają zaawansowane roboty w dzielnicy
DĄBRÓWKA WIELKA i BRZEZINY ŚLĄSKIE
w Piekarach Śląskich.


Zaawansowanie robót w ul. Zawiszy Czarnego.


Zaawansowanie robót w ul. Trautmana.

26.05.2010 r.

KOMUNIKAT

   W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie dzielnicy Kozłowa Góra w Piekarach Śląskich.

    Dotyczy posesji, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicach:

   - Zgrzebnioka wraz z gankami,
   - 3-go Maja
wraz z gankami,
   - Kwiatowa,
   - Tysiąclecia,
   - Ceramiki,
   - Jagodowa,
   - Grzybowa,
   - Orzeszkowa,
   - Szkolna,

   - Tarnogórska - 
nr 4, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25 i 29.

      
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 31.08.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków. 

  Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Kozłowa Góra współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar ŚląskichCCI 2005/PL/16/C/PE/006.

   Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
mgr inż. Janusz Dulik

25.05.2010 r.

Trwają zaawansowane roboty w dzielnicy
BRZOZOWICE KAMIEŃ w Piekarach Śląskich
w ulicy Piekarskiej.

   

24.05.2010 r.

KOMUNIKAT

   W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie dzielnicy Piekary - Centrum w Piekarach Śląskich.

    Dotyczy posesji, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicach:

 - Słowackiego – w całości,
 - Cicha – od ul. Słowackiego do ul. Bytomskiej,
 - Jasna – w całości,
 - Damrota – w całości,
 - Krótka – w całości,
 - Nerlicha – w całości,
 - Hajdy – w całości,
 - Kopernika – w całości,
 - Bema – w całości,
 - Moniuszki – w całości,
 - Bytomska na odcinkach:
             - od ul. Pod Lipami do ul. Wyzwolenia,
             - od ul. Głębokiej do ul. Jana Pawła II,
 - Grabowa – w całości,
 - Chopina – nr. 16, 18, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36 i 38
 - Londnera – w całości,
 - Bukowa – w całości,
 - Sobieskiego – w całości,
 - Czarneckiego – w całości,
 - Inwalidów Wojennych od nr. 43 do nr 61,
 - Górzysta – w całości,
 - Podgórna – w całości,
 - Kawalca – w całości,
 - Wojska Polskiego od ul. Bytomskiej
                                  do ul. Inwalidów Wojennych,
 - Jaworowa – w całości,
 - Piłsudskiego – w całości,
 - Kalwaryjska od ul. Bytomskiej do ul. Ziętka,
 - Wyzwolenia – w całości,
 - Jasionowskiego – w całości,
 - Dąbrowskiego – w całości,
 - Kasztanowa – w całości,
 - Dębowa – w całości,
 - Jaworowa – w całości,
 - Jesionowa od nr. 4 do nr 18,
 - Akacjowa – w całości,
 - Pod Lipami – nr. 6, 8, 10, 12, 14 i 16.

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 31.08.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy, że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków.

   Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Piekary – Centrum współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich” CCI 2005/PL/16/C/PE/006.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się
do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – mgr inż. Janusz Dulik

13.05.2010 r.

KOMUNIKAT

   W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie dzielnicy Piekary - Józefka w Piekarach Śląskich.

    Dotyczy posesji, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicach:

   - Kościelna,
   - Mirtowa,
   - Słoneczna,
   - Równoległa,
   - Szparagowa,
   - Leśna,
   - Jana Pawła II,
od nr 60 do nr 63, od nr 70 do nr 115,
                               od nr 117 do nr 143.

      
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 31.08.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków. 

  Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Piekary - Józefka współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar ŚląskichCCI 2005/PL/16/C/PE/006.

   Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
mgr inż. Janusz Dulik
 

28.04.2010 r.

Trwają zaawansowane roboty w dzielnicy
CENTRUM w Piekarach Śląskich
w ulicach: Papieża Jana Pawła II oraz Bytomska.


Zaawansowanie robót w ul. Papieża Jana Pawła II.
 


Zaawansowanie robót w ul. Papieża Jana Pawła II.


Zaawansowanie robót w ul. Bytomskiej.


Zaawansowanie robót w ul. Bytomskiej.

13.04.2010 r.

Trwają zaawansowane roboty w dzielnicy
BRZOZOWICE KAMIEŃ w Piekarach Śląskich
w ulicy Piekarskiej.

   


12.04.2010 r.

Trwają zaawansowane roboty w dzielnicy
Kozłowa Góra w Piekarach Śląskich
w rejonie ulic
: Grunwaldzkiej i Szkolnej.


Zaawansowanie robót w ulicy Szkolnej.
 


Zaawansowanie robót w ulicy Grunwaldzkiej. 


Zaawansowanie robót w ulicy Grunwaldzkiej.

09.04.2010 r.

Trwają zaawansowane roboty w dzielnicy
PIEKARY - SZARLEJ
w Piekarach Śląskich w ulicy Kościuszki.

08.04.2010 r.

Trwają zaawansowane roboty w dzielnicy
DĄBRÓWKA WIELKA
w Piekarach Śląskich w ulicy Jagielońskiej.


07.04.2010 r.

KOMUNIKAT

   W sprawie uruchomienia przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie dzielnicy Dąbrówka Wielka w Piekarach Śląskich.

    Dotyczy posesji, do których zostały wykonane nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicach:

   - Sikorskiego,
   - Braterstwa,
   - Konstytucji,
   - Kocota,
   - Przyjaźni od nr 223 do 269
   - Przyjaźni od pętli tramwajowej do nasypu
      kolejowego wraz z uliczkami bocznymi.

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., informuje mieszkańców zamieszkałych w ww. rejonie, że do 31.08.2010 r. zgodnie z zawartą z tut. Przedsiębiorstwem umową o realizację przyłącza oraz wydanymi warunkami technicznymi, należy wykonać połączenie kanalizacji sanitarnej z budynku z wykonaną kanalizacją na terenie parceli. Przypominamy że: przyłącze na terenie parceli podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Piekary Ślaskie Sp. z o.o. przed zasypaniem i przyłączem będzie można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowe z budynku. Powyższe spowoduje, iż ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanałów ulicznych i na oczyszczalnię ścieków. 

  Budowa kanalizacji ulicznej w dzielnicy Dąbrówka Wielka współfinansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar ŚląskichCCI 2005/PL/16/C/PE/006.

   Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
mgr inż. Janusz Dulik

01.03.2010 r.

W dniu 03.03.2010 r. na antenie TVP 3 o godz. 16:50 zostanie wyemitowany reportaż z konferencji prasowej o zmodernizowanej oczyszczalni ścieków "Północ" w Piekarach Śląskich zrealizowanej w ramach Projektu Funduszu Spójności "Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich" CCI 2005/PL/16/C/PE/006.

16.02.2010 r.

W dniu 12.02.2010 r. w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. odbyła się konferencja prasowa związana z modernizacją oczyszczalni ścieków "Północ" w Piekarach Śląskich wykonaną w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności "Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich"
CCI 2005/PL/16/C/PE/006
.
Ze strony Urzędu Miasta uczestniczyli Prezydent Miasta Piekary Śląskie Stanisław Korfanty oraz jego zastępcy: Janusz Pasternak oraz Zenon Przywara. Ze strony Beneficjenta uczestniczyli: Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Prezes MPWiK Sp. z o.o. Pan Janusz Dulik i Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO)  Wiceprezes Irena Bielawska, natomiast ze strony Wykonawcy uczestniczyli: Michał Szczęśniak oraz Łukasz Skrzypczak. 
Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie mediów.

 

 

 

 

 

10.02.2010 r.

   W dniu 12.02.2010 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich  przy ul. Roździeńskiego 38 odbędzie się konferencja prasowa związana z zakończeniem modernizacji oczyszczalni ścieków "PÓŁNOC" w Piekarach Śląskich w ramach realizowanego Projektu Funduszu Spójności pn. "Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich" CCI 2005/PL/16/C/PE/006.

11.01.2010 r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW dzielnicy
CENTRUM w PIEKARACH ŚLĄSKICH

rejonu ulic: Pod Lipami i Kochanowskiego.

   W ramach realizacji Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności na terenie ww. ulicy w styczniu br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

18.01.2010 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Pod Lipami od strony ul. Bytomskiej w kierunku ul. Akacjowej.

18.01.2010 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Kochanowskiego od strony ul. Sobieskiego w kierunku ul. Chopina.

   W zależności od warunków atmosferycznych termin rozpoczęcia robót może ulec zmianie.

                                           Z poważaniem:    Zarząd MPWiK Sp. z o.o.
                                                                                       Piekary Śląskie
 

05.01.2010 r.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków
Północ w Piekarach Śląskich.

 

 

Archiwum informacji o Projekcie za II półrocze 2009 r.


"Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich"

CCI 2005/PL/16/C/PE/006

Archiwum informacji o Projekcie za I półrocze 2009 r.


"Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich"

CCI 2005/PL/16/C/PE/006

 

Archiwum informacji o Projekcie za rok 2008.


"Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich"

CCI 2005/PL/16/C/PE/006

Archiwum informacji o Projekcie za rok 2007.


"Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich"

CCI 2005/PL/16/C/PE/006

 

Archiwum informacji o Projekcie do roku 2006.

"Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich"

CCI 2005/PL/16/C/PE/006,