Ważne adresy

Ważne adresy Beneficjenta:

Siedziba Beneficjenta:

 Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie
Tel.: (032) 287 98 02 lub (032) 287 98 80
Fax: (032) 287 98 80
E-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl
Strona internetowa: www.mpwik-piekary.pl

Jednostka Realizująca Projekt 
Tel. (032) 287 98 02 lub (032) 287 98 80
Fax: (032) 287 98 80
E-mail: jrp@mpwik-piekary.pl

Strony które warto odwiedzić:

Komisja Europejska: www.europa.eu.int

Fundusze Strukturalne: www.funduszestrukturalne.gov.pl 

Fundusz Spójności: www.funduszspojnosci.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: www.ukie.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej: www.cie.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury: www.mi.gov.pl

Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

replique montres